Gastouderopvang Joepie

 

PER OKTOBER 2024 KOMEN ER WEER ENKELE PLEKJES VRIJ

 
Gastouderopvang Joepie biedt (flexibele) opvang aan maximaal 5 kinderen per dag(deel) in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In een huiselijke, gezellige en geborgen omgeving worden de kinderen opgevangen terwijl hun ouders, met een gerust hart, kunnen gaan werken. Samen spelen met andere kinderen en ook nog een extra stapje zetten in hun ontwikkeling.
 
Beschrijving
Er worden dagelijks verschillende activiteiten aangeboden, afgestemd op de leeftijd van de kinderen die er zijn. Dit gebeurt in groepsverband, maar kan ook individueel. De kinderen mogen spelen met de verschillende materialen die in de groepsruimte aanwezig zijn. Het is belangrijk dat het kind zelf op onderzoek uit gaat en ervaart wat het allemaal met de diverse materialen kan doen.
Door samenspel van kinderen, in bv de poppenhoek of bouwhoek, komt de sociaal emotionele ontwikkeling goed aan bod. Kinderen gaan met elkaar communiceren en gebruiken hun fantasie. Ook wordt gedrag dat kinderen thuis zien (van hun ouders) na gespeeld.

Soms wordt er door mij een bewuste keuze gemaakt om bepaalde materialen aan een kind aan te bieden. Dit kan zijn omdat ik specifiek wil kijken naar een bepaald ontwikkelingsgebied van een kind (motoriek, taalkennis, cognitief). Op deze manier kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd.
 
Voorlezen en liedjes zingen is een belangrijk dagelijks terugkerende activiteit. De taalvaardigheid van de kinderen wordt er door gestimuleerd.De fantasie van de kinderen wordt vergroot en het verbreed hun eigen wereld. Het samen luisteren naar verhaaltjes geeft ook een geborgen gevoel.
 Vaak is er na het voorlezen aanleiding om een gesprekje te beginnen.
Het vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen als zij leren praten in een groep. Sommige kinderen kunnen al heel enthousiast vertellen over dingen die ze hebben beleefd. Kinderen leren ook luisteren naar elkaar en op hun beurt wachten. Een goede leerschool dus voor later

Door het jaar heen zijn er de seizoengebonden thema’s die voorbij komen zoals: herfst, winter, sint, kerst, voorjaar,carnaval, pasen, zomer, kermis, enz.
Bij elk thema wordt een thematafel gemaakt , dit geeft meteen een leuke sfeer in de groepsruimte. Er wordt geknutseld rondom de thema’s. En natuurlijk gaan alle kunstwerken van de kinderen mee naar huis.

  

Voor kinderen is het belangrijk om te leren sorteren, ordenen en bekend te raken met rekenkundige begrippen zoals: groot/klein, lang/kort, meer/minder, enz.
Door spelend bezig te zijn met deze begrippen raken kinderen vertrouwd met logisch denken en structureren. Hier wordt  veel aandacht aan besteed tijdens het spel en het opruimen na het spelen.

Ook is buitenspel een belangrijke activiteit die dagelijks zal terugkeren.

Bij verjaardagen,ziekte, huwelijk, geboorte, e.d. mag er geknutseld worden voor familieleden.

Als een kindje jarig is mag dat gevierd worden bij Joepie. De ouders zijn hierbij van harte welkom! Er wordt een mooie feestkroon gemaakt voor de jarige. We maken samen muziek, zingen verjaardagsliedjes en de jarige mag trakteren.

Er worden door mij foto's en filmpjes gemaakt die naar de ouders gestuurd worden.

 
Algemene Informatie
Mijn naam is Lizette van Lieshout-van den Berg. Ik ben geboren in 1974. Getrouwd met Stephan en samen hebben we drie dochters: Samira (1997), Jalissa (1999) en Marinka (2002).
Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest als pedagogisch medewerkster in de kinderopvang (in Sint-Oedenrode) , waarvan de laatste zeven jaar op een peuterspeelzaal, heb ik in 2013 besloten om als gastouder aan de slag te gaan. Kleinschalige kinderopvang in een veilige, gezellige omgeving met voldoende ruimte om te spelen, te ontdekken en te ontwikkelen.

Met veel plezier gebruik ik mijn  jarenlange ervaring en deskundigheid om van Joepie elke dag een feestje te maken. Het verschil in kinderen is enorm. Daarom is het heel belangrijk om goed naar elk kind te kijken en te luisteren. Graag ondersteun en stimuleer ik de kinderen in hun ontwikkeling. Geef ze bevestiging en help ze bij dingen die nieuw en spannend voor ze zijn. In al die jaren heb ik goed leren kijken naar kinderen. Observatie is een goed instrument om te bepalen of kinderen op bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulatie nodig hebben. Het contact met de ouders is daarin van groot belang. Samenwerking en overleg met de ouders is onmisbaar om een kind vol zelfvertrouwen en met een positief zelfbeeld de “grote”wereld in te sturen.

Daarom trekt het kleinschalige karakter van gastouderopvang mij in deze tijd erg aan. Iedereen is druk en ook de “sociale media” dragen niet bij aan onderlinge persoonlijke contacten, terwijl die zo belangrijk zijn!

Kinderopvang op maat dus:
  • Waar veiligheid en geborgenheid gegarandeerd wordt.
  • Waar elk kind, van 0 tot 4 jaar, lekker zichzelf kan en mag zijn.
  • Waar veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.
  • Waar veel aandacht is voor de taalontwikkeling.
  • Waar kinderen leren samenspelen met respect voor de ander.
  • Waar grenzen, normen en waarden duidelijkheid en houvast bieden.
  • Waar veel aandacht wordt besteed aan de creativiteit en fantasie van het kind.
  • Waar tijd en aandacht voor de ouders een belangrijk aspect is,
  • én waar u alleen betaalt wat u aan opvang gebruikt!!!

Ik ben tevens kindercoach :   www.kindercoachlizette.nl

                                                

 Ik werk samen met onderstaande gastouderbureau's :

www.viaviela.nl/

kids-at-home.net/